Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Απαγόρευση Εισόδου Σε Καταστήματα

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα,«Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 59 του ΑΚ ορίζει ότι«στις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 58 το δικαστήριο με απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί».

Σύμφωνα, επομένως, με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59 ΑΚ, προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί ένα πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Τέτοια αγαθά είναι, εκτός των άλλων, η τιμή και η υπόληψη κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν. Σε περίπτωση δηλαδή που προσβάλλεται κάποιο από τα συγκεκριμένα αγαθά και εφόσον η προσβολή είναι παράνομη και υπαίτια, τότε το πρόσωπο που προσβάλλεται στην προσωπικότητά του μπορεί να αξιώσει την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης την οποία υπέστη από τη μείωση της προσωπικότητας του.

Γίνεται δεκτό λοιπόν, ότι μειωτική συμπεριφορά εις βάρος της προσωπικότητας κάποιου προσώπου, η οποία συνιστά προσβολή προσωπικότητας κατά την έννοια του άρθρου 57 ΑΚ, αποτελεί και η απαγόρευση της εισόδου του σε δημόσιο κατάστημα και δη σε νυχτερινό μαγαζί (μπαρ) ή κέντρο διασκέδασης, η οποία δεν οφείλεται στην συνδρομή κάποιου αντικειμενικού λόγου, αλλά απεναντίας γίνεται αυθαίρετα από τους υπευθύνους ή τους προστηθέντες του καταστήματος.

Από ποινικής πλευράς τώρα, εφόσον ο παθών, δια της συγκεκριμένης πράξης, αισθανθεί καταφρόνηση και ότι προσβάλλεται η τιμή του με έργο δύναται, από πλευράς Ποινικού Δικαίου, να υποβάλλει έγκληση για εξύβριση (άρθρο 361 Π.Κ.), σε βάρος του υπαιτίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *