Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο