Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΑΘΗΤΗ / ΤΡΙΑ

Print Friendly, PDF & Email


ΠΡΟΣ την Σχολική Μονάδα : ____________________________________
Τόπος __________________________ Ημερομηνία __________________
του / της _________________________________ του _________________
κατοίκου ______________________ οδός ________________ αρ. ______
κηδεμόνας του /της /των ανήλικου / κης / κων μαθητή /ριας /τών _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
του σχολείου σας

Αξιότιμε κ. Διευθυντή / ρια


Με όλη την εκτίμηση στο υπεύθυνο έργο σας και διατηρώντας την επιφύλαξη ασκήσεως παντός ετέρου δικαιώματός μου και δικαιώματος του άνω ανηλίκου τέκνου μου, σας απευθύνω την παρούσα, δεδομένου ότι έχετε την ευθύνη για την διαφύλαξη της υγείας του τέκνου μου και όλων των δικαιωμάτων του κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου και για όσο χρόνο βρίσκεται υπό την ευθύνη του προσωπικού του σχολείου σας.

1. Δια της παρούσης σας δηλώνω, ότι δεν επιτρέπω σε καμία περίπτωση την διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης στο ανήλικο τέκνο, του οποίου είμαι νόμιμος κηδεμόνας, χωρίς την προηγούμενη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή μου, ακόμη και αν αυτές οι πράξεις προβλέπονται από τον νόμο ή άλλα νομοθετήματα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, όπως ενδεικτικά : εμβολιασμό, υποβολή του σε οποιοδήποτε ιατρικό τεστ –δειγματοληψία ή ιχνηλάτηση, βιομετρική έρευνα, ερωτηματολόγιο σχετικά με την υγεία του κλπ . Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή προληπτική υγειονομική δράση εκτός της σχολικής μονάδας με μη εξουσιοδοτημένη από εμένα απομάκρυνση του τέκνου μου, ακόμη και στον πέριξ αυτής χώρο ή σε κάθε άλλο απομακρυσμένο χώρο ή δομή υγείας.

2. Αν εφαρμόζεται στο σχολείο σας θερμομέτρηση των μαθητών, επιθυμώ να με ενημερώσετε περί τούτου.

3. Σε περίπτωση που το τέκνο μου λόγω παρατεταμένης δυσφορίας του από την χρήση της μάσκας του , την αφαιρέσει για ορισμένη ώρα και πρέπει να παραμένει σε ειδικό χώρο (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ) μέχρι την παραλαβή του από εμένα, οφείλετε να λάβετε όλα τα παιδαγωγικά μέτρα, ώστε να μην υποστεί οποιαδήποτε βλάβη στην ψυχική ή εν γένει υγεία του από την απομόνωση αυτή ή να μην πέσει θύμα δυσμενών διακρίσεων από τους συμμαθητές –τριές του στο σχολικό περιβάλλον.

4. Τέλος, αν υπάρξει ανάγκη το τέκνο μου να τύχει επείγουσας ιατρικής φροντίδας εξ ́ αιτίας ατυχήματος ή άλλου περιστατικού ή δυσφορίας του ένεκα αναπνευστικής ή άλλης αιτιολογίας ή λόγω της μάσκας, την οποία δυσφορία είχε το σχολείο ευθύνη να εντοπίσει και να προλάβει, πριν καταφθάσει οποιοδήποτε ασθενοφόρο ή άλλο μέσον έκτακτης ανάγκης ή ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θα μου τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα ________________ ________________ ώστε να ενημερωθώ πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο τέκνο μου ή τη μεταφορά του εκτός σχολείου.

Με εκτίμηση
___ ΔΗΛ ______ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *