Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ

Print Friendly, PDF & Email

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) – 2016/679

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ________________
Ημερομηνία: ____ /____ / 20_____
ΤOY / ΤΗΣ
Όνομα: ______________________________
Επώνυμο: ___________________________
Κάτοικος: ___________________________
Οδός: ________________________________
Α.Δ.Τ.: _______________________________
Τηλέφωνο: __________________________
E-Mail: ______________________________

Γονέας, Κηδεμόνας και Ασκών τη Γονική Μέριμνα
του / της / των ανήλικ________ μαθητ ____,
_____________________________________________
_____________________________________________,
της ________________ τάξης του __________
δημοτικού / γυμνασίου / λυκείου _____________________
ΠΡΟΣ: (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο)

Κοινοποίηση: (διεύθυνση Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Υ.ΠΑΙ.Θ
protocol@minedu.gov.gr

(____________________________________________
____________________________________________)

***************************************

ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Με την παραλαβή της παρούσας, ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ, ότι δεν επιτρέπω σε εσάς ή τους εκπροσώπους σας, ή την υπηρεσία σας την μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων μου σε οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται, το όνομα και το επίθετο με Κεφαλαία ή Πεζή γραφή σε οποιαδήποτε γλώσσα, ο αριθμός της Αστυνομικής Ταυτότητας, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, οι τηλεφωνικοί αριθμοί, η διεύθυνση κατοικίας και οτιδήποτε άλλο προσδιορίζεται ως προσωπικό δεδομένο. Κατά της ως άνω παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων μου και κατά παρέκκλιση οποιουδήποτε νόμου, για κάθε παραβίαση ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ δια της χρήσεως των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων μου, να μου καταβάλλετε ως Φυσικό Πρόσωπο (είτε ενεργείτε για λογαριασμό σας ή ως εκπρόσωπος – αντιπρόσωπος τρίτου), αποζημίωσης ηθικής βλάβης η οποία θα κοστολογηθεί όταν επέλθει.

Η ποινή φυλάκισης που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας θα επιβάλλεται σε όλα τα Φυσικά Πρόσωπα.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα κυβέρνηση αποσιωπεί ή αγνοεί το Υπερισχύον κατά Κράτος Διεθνές Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του ανθρώπου, Το Ενωτικό, Κοινοτικό Δίκαιο και τον αυδιθέντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ν.2016/679 ενδελεχώς, δίκαιο AD SUMMΑΜ που εφίσταται και Κατισχύει της Ελληνικής νομοθεσίας, της Εθνικής Εννόμου τάξεως, κοντολογίς το Ελληνικό Σύνταγμα, τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης Προσωπικότητος, της ιδιωτικής και οικογενειακής Ζωής, της Δημοκρατίας, του Κράτους δικαίου, της τηρήσεως των νόμων, που απαγορεύουν διαρρήδην την δια δρώμενη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων από τους εναγομένους «SUPRA ET IBIDEM».

Το προοίμιο της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ή οποία συνετελέσθη με νομοθετικό διάταγμα, αριθμός 53/1974, LEX SPECIALIS.

Εν κατακλείδι ή παραβίαση των δικαιωμάτων, ελευθεριών και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου (βιάζονται με την διαβίβαση των προσωπικού χαρακτήρος δεδομένων) αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, SCELERA ET CRIMINA JURIS GENTIUM, αρμονικά με το κρατύνον διεθνές δίκαιο και την διακήρυξη της γενικής συνελεύσεως του ΟΗΕ (ν.2462/1977)._

Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται, INGNORATIA LEGIS NON EXCUSANT! Το δίκαιο διαγορεύει αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτου ορίζεται ή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος και ή προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της διαχειρίσεως και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος. Η συγκατάθεση του πολίτου επιτάσσει να είναι ελεύθερη, σαφής, θετική και ενεργής και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος και του ενεργούντος τέτοια επεξεργασία και να γνωρίζει το υποκείμενο της επεξεργασίας τους, τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται και να εκδηλώνονται και να πραγματώνεται με γραπτή δήλωσή του υποκειμένου (πολίτου), αρμονικά με τα άρθρα 6, 7, 9 του κανονισμού ν.2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Παρακαλώ η παρούσα να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και να τεθεί στο αρχειακό υλικό των εγγράφων που τηρείτε.

___ Δηλ______

______________, ____ / ____ / 20____

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *