Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καταγγελία επίορκων αστυνομικών στο Εσωτερικών Υποθέσεων

Print Friendly, PDF & Email

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι ΑΤOY / ΤΗΣ
Όνομα: ___________________________
Επώνυμο: _________________________
Όνομα Πατρός: ____________________
Κάτοικος: _________________________
Οδός: ____________________ Αρ.: ____
Α.Δ.Τ. ____________________________
Α.Φ.Μ.: ___________________________
Τηλέφωνο: ________________________
E-Mail: ___________________________
ΚΑΤΑ
Όνομα: ___________________________
Επώνυμο: _________________________
Όνομα Πατρός: ____________________
Κάτοικος: _________________________
Οδός: ____________________ Αρ.: ____
Α.Δ.Τ.: ____________________________


Όνομα: ___________________________
Επώνυμο: _________________________
Όνομα Πατρός: ____________________
Κάτοικος: _________________________
Οδός: ____________________ Αρ.: ____
Α.Δ.Τ. _________________________ΠΡΟΣ :
Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων
Ελληνικής Αστυνομίας: intaffair.subdiv@astynomia.gr

Αγαπητοί Κύριοι,
 
Την _______________ κάλεσα την αστυνομία μέσω του 112
για επέμβαση και σύλληψη των δραστών __________________
______________________ για τα εγκλήματα του βασανισμού
(επιβολή ιατρικής πράξης χωρίς συναίνεση – self test),
της Εσχάτης Προδοσίας και της Σύστασης Εγκληματικής
Οργάνωσης.
Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία μου απάντησαν ότι δεν
προβαίνουν σε σύλληψη γιατί δήθεν τα παραπάνω
αναφερθέντα εγκλήματα είναι κατ’ έγκληση και δηλώσαν
αναρμόδιοι.
Το ίδιο επαναλήφθηκε και _________________________________

Όμως :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 141/1991 (ΦΕΚ Α’ 58/30.04.1991)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Άρθρο 95 – Κατασταλτική ενέργεια.

1.Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήματος, η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τη βεβαίωσή του, τη συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την παράδοσή του στην αρμόδια δικαστική αρχή. Προς τούτο δύναται η Αστυνομία να προσκαλεί ή προσάγει για εξέταση στα Αστυνομικά καταστήματα τα άτομα, για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ενέχονται στη διάπραξη του εγκλήματος.

Σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ έγκλημα πρέπει να ακολουθείται από την αστυνομία ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

κατά παράβαση του Π.Δ. 141/1991), ο οποίος λέει :

NOMOΣ 4620/2019 (ΦΕΚ A’ 96/11.06.2019)

Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 275 – Στα αυτόφωρα εγκλήματα.

1. Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

Δηλαδή στα ΑΥΤΟΦΩΡΑ κακουργήματα, όπως τα καταγγελθέντα, ΚΑΘΕ αστυνομικό όργανο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συλλάβει το δράστη (κάτι το οποίο ΔΕΝ έπραξαν κατά παράβαση του Κ.Π.Δ.)

Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 211/24.12.2019)

Άρθρο 6 – Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση

1. Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.

Επίσης παραβιάσαν και το Σύνταγμα το οποίο ΑΠΑΙΤΕΙ τη σύλληψη του δράστη στα αυτόφωρα εγκλήματα όπως είναι τα καταγγελόμενα.

Νόμοσ 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.06.2019)

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 134 – Εσχάτη Προδοσία

 • 1. Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή βίας να καταλύσει, να μεταβάλει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού ή να αποστερήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή τη Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα, τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
 • 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και: (α) όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη της προηγούμενης παραγράφου με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους ή με σφετερισμό της ιδιότητας αυτής, καθώς και (β) όποιος ασκεί την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.
 • 3. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή, β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, δ) η αρχή του πολυκομματισμού, ε) η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το Σύνταγμα και τους νόμους, ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

Οι αστυνομικοί των εν λόγω τμημάτων ως όργανα του κράτους κατέστησαν ανενεργό προσκαίρως το δημοκρατικό πολίτευμα ακυρώνοντας (έστω και προσκαίρως) το άρθρο 6 του Συντάγματος και μη συλλαμβάνοντας το δράστη ο οποίος συνέχισε την εγκληματική του δραστηριότητα, δεν προστάτευσαν τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα μου τα οποία εγγυόνται το Σύνταγμα, το Ενωσιακό Δίκαιο και οι Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες, καταλύοντας κάθε έννοιας δημοκρατίας που στηρίζεται και στους θεσμούς του πολιτεύματος όπως η γενική ισχύς και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, διαπράττοντας το αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας.

Η αποτελεσματική προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των ατόμων που διαβιούν ή ευρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, συνιστά βασική λειτουργία της εσωτερικής ασφάλειας του κράτους και θεμελιώδη αποστολή της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τον Οργανισμός της. Όπως προβλέπεται στον τελευταίο, η ΕΛΑΣ «έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών που περιλαμβάνει την άσκηση αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης …», η οποία περιλαμβάνει ιδίως «… την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες».

(Παπαϊωάννου Ζ, Αστυνομικό Δίκαιο, σελ 370)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 538/1989 (ΦΕΚ Α’ 224/06.10.1989)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Άρθρο 2 -Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνομικοί:

 • 1. Ενεργούν με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια.
 • 2. Σέβονται και προστατεύουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών και κάθε ατόμου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.
 • 3. Χρησιμοποιούν τα κατά το δυνατόν ηπιότερα μέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή τραχύτητα, ενόχληση ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας.
 • 4. Συμπεριφέρονται με λεπτότητα, σεμνότητα και ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύμα μετριοπάθειας και επιείκειας.
 • 5. Έχουν πάντοτε, ως γνώμονα των ενεργειών τους την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση

Ο σεβασμός και η προστασία των κατοχυρωμένων στο Σύνταγμα και τους νόμους δικαιωμάτων των πολιτών ανάγεται από την αστυνομική νομοθεσία σε βασικό κανόνα υπηρεσιακής συμπεριφοράς των αστυνομικών, οι οποίοι «έχουν πάντοτε ως γνώμονα των ενεργειών τους και τη διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων των πολιτών»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 (ΦΕΚ Α’ 182/02.09.2008)

Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού

Άρθρο: 2 – Γενικά περί πειθαρχίας

1. Με τον όρο πειθαρχία νοείται :

 • α) Η πιστή συμμόρφωση των αστυνομικών προς το Σύνταγμα και τους νόμους (που συμφωνούν με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4)

 • ε) Η ευγενής συμπεριφορά των αστυνομικών προς τους πολίτες, καθώς και ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων αυτών, που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους (που συμφωνούν με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4)

Άρθρο: 4 – Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος

 • 1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος με πράξη (ενέργεια ή παράλειψη).
 • 2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αστυνομικό από τις διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων (που συμφωνούν με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4), των κανονισμών του Σώματος, των διαταγών της Υπηρεσίας καθώς και από τη συμπεριφορά, που πρέπει να τηρεί ο αστυνομικός εντός και εκτός υπηρεσίας λόγω της ιδιότητάς του.

Σύμφωνα δε με το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού, συγκαταλέγεται στα βασικά στοιχεία της έννοιας της πειθαρχίας ο απαιτούμενος σεβασμός στο πρόσωπο κάθε πολίτη και η προστασία των δικαιωμάτων αυτού, ώστε να μην καταλείπεται σε κανέναν η αμφιβολία ότι θα μείνει ανεξέλεγκτος ο αστυνομικός, όταν στα πλαίσια της άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων – υπό προϋποθέσεις και εκτός αυτών – παραμελεί την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών ή δεν σέβεται τα εν λόγω δικαιώματα, όπως καθορίζονται στο Σύνταγμα και τους νόμους της πολιτείας(που είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα, άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4)

(Παπαϊωάννου Ζ, Αστυνομικό Δίκαιο, σελ 371)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 254/2004 (ΦΕΚ Α’ 238/03.12.2004)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Άρθρο 1 – Γενικές υποχρεώσεις

Ο αστυνομικός:

 • α. Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι.
 • β. Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων του ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 7 -Διαβεβαίωση

Ο αστυνομικός από την ανάληψη των καθηκόντων του αποδέχεται την παρακάτω διαβεβαίωση:

“Διαβεβαιώ ότι γνώμονα της συμπεριφοράς μου αποτελεί ο σεβασμός της αξίας κάθε ανθρώπου και η προάσπιση των δικαιωμάτων του. Έχω την ύψιστη τιμή να υπηρετώ τον Ελληνικό Λαό, ασκώντας την αστυνομική εξουσία που μου εμπιστεύεται, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους. Αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις και αποδέχομαι τους κινδύνους του λειτουργήματός μου και δηλώνω ότι εργάζομαι με αμεροληψία και δικαιοσύνη για το καλό της κοινωνίας. Προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνω τη συμπεριφορά μου ως υπεύθυνος δημόσιος λειτουργός, αποδέχομαι τον κοινωνικό έλεγχο της δράσης μου και προσδοκώ την υποστήριξη των πολιτών”.

Αποδεδειγμένα ΔΕΝ εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους (παραβιάζοντας το Π.Δ. 254/2004), όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, παραβιάζοντας και το Π.Δ. 141/1991 και τον Κ.Π.Δ. και το Σύνταγμα άρθρο 6 και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού άρθρο 7 (μη προασπιζόμενοι των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μου).

Νόμοσ 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.06.2019)

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 239 – Κατάχρηση εξουσίας

Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α, β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, αν πρόκειται για κακούργημα και με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, αν πρόκειται για πλημμέλημα.

Οι αστυνομικοί ως όργανα στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η δίωξη αξιόποινων πράξεων, εν γνώσει τους επέλεξαν να μην ασκήσουν δίωξη, ενώ είχαν υποχρέωση, και άφησαν ελεύθερους κατά συρροή παραβάτες να αποφασίζουν αυτοί για τη ζωή μου και την υγεία μου, απειλώντας με και εκβιάζοντάς με να προβώ σε ιατρικές πράξεις ενάντια στη θέλησή μου, δηλαδή βασανίζοντάς με (εφαρμογή ιατρικής πράξης χωρίς συναίνεση).

Νόμοσ 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.06.2019)

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 187 – Εγκληματική Οργάνωση

 • 1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
 • 2. Αυτός που διευθύνει την εγκληματική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη.
 • 3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.

Οι αστυνομικοί δρώντας συντονισμένα, οργανωμένα και με ιεραρχία μου αποστέρησαν το δικαίωμα στη νομική προστασία και παραβίασαν το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία που αφορά τη διαδικασία σύλληψης σε αυτόφωρα κακουργήματα (και μάλιστα διαρκή), , συνιστώντας μία εγκληματική οργάνωση.

ΖΗΤΩ :

Την άμεση επέμβασή σας για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για να σταματήσει η συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας και των αστυνομικών οργάνων και των καταγγελθέντων δραστών.

Σε περίπτωση αδράνειας σας που θα έχει ως αποτέλεσμα την επανάληψη των αναφερθέντων εγκλημάτων, θα βρεθείτε κατηγορούμενοι σύμφωνα με το άρθρο 15 Π.Κ. και το άρθρο 239 Π.Κ.

Παρακαλώ αποστείλατε μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον αριθμό πρωτοκόλλου

___________________, _____ / _____ / 20____

Ο / Η Αιτ_______ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *