Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μήνας: Μάρτιος 2023

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ βάσει του Άρθρου 10 του Συντάγματος

Αρ. Πρωτοκόλλου: __________________ Ημερομηνία: ____ / ____ /20____ Του / ΤηςΌνομα: ____________________________Επώνυμο: __________________________Όνομα Πατρός: ____________________Όνομα Μητρός: ____________________Διεύθυνση: ________________________Περιοχή: __________________________Τ.Κ.: _____________________________Α.Φ.Μ.: ___________________________Α.Δ.Τ.: ____________________________Αρχή Έκδοσης: ____________________ Ημερ.…

Αφήστε ένα σχόλιο